Flygfoto över Stångehuvud

med stigar markerade

Klicka på "Se utsikt" för att se sommar- och vintervyer 
mot havet från platsen på flygfotot

GPS-positioner vid Pinneviks p-plats och p-platsen vid Rinkenäs