Pågående arbeten med granit
till Washington-monumentet

Arbete pågår med att bearbeta granit till Washington-monumentet i Philadelphia. Ur Die Granitwerke von Kessel & Röhl, 1892.