Kontakt

 

Till startsidan

 

Vill Du komma i kontakt med någon i Carl och Calla Curmans stiftelse
skicka e-post, (a)=@, till någon av nedanstående i styrelsen:

Göran K Hansson, ordförande, utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien goran.hansson(a)kva.se

Katarina Bengtson Ekström, utsedd av familjen Curman.
katarinabengtsonekstrom(a)gmail.com

Micael Melin,  utsedd av Lysekils kommun
micael.melin@lysekilsbostader.se

Stiftelsens ombud: 
Eva-Lott Swahnberg
sevalott(a)gmail.com

 

 

Eventuella bidrag till förvaltningen av Stångehuvud kan ske till Kungl. Vetenskapsakademien, plusgiro 59780-7. Vänligen ange "Curmans Stiftelse" på inbetalningen.

Enligt Calla Curmans donationsbrev från 1925 ska Kungl. Vetenskapsakademien förvalta stiftelsens medel.

 

 

Synpunkter på hemsidan, kontakta: Thomas Andersson: ekonaturalysekil(a)gmail.com