Litteratur om 
Stångehuvud – Curman

Tillbaka till startsidan


Andersson, Thomas, artiklar i Lysekilsposten. 1994-02-11, 1994-03-03, 1995-12-08, 1995-12-22.

Andersson, T. 1996. 2:a tryckning 2006. Stångehuvud - Lysekils yttersta utpost mot väster.

Andersson, T. 2005. Stångehuvud. Ett speciellt stycke av Lysekil. Broschyr utgiven av Carl och Calla Curmans stiftelse. 

Asklund, Bror, 1946. Svenska stenindustriområden, Gatsten och kantsten, Sveriges Geologiska Undersökning, årsbok.

Codac, 1917. Naturskydd på Stångehuvud, Särtryck ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Curman, Calla, 1926 (nytryck 2006). Minnen.

Dahlberg, Marie, m.fl. 2004. Havsbad – 51 svenska pärlor.

Föreningen Bohusläns Flora. 2006. Botaniska utflykter i Bohuslän.

Forsström, Å.G. 1980–1981. Granitindustrin i Bohuslän.

Grandien, Bo. 1987. Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet. Nordiska Museet, 394 sidor.

Gunnerson, E.G. 1962. Koncernbyggaren A.P. Gunnerson. A.P. Gunnersons historia, andra delen. Göteborg.

Hedström, Herman, 1908. Om Sveriges naturliga byggnads- och ornamentsten, Sveriges Geologiska Undersökning, serie C 209, årsbok.

Hjelmgren, J. 1892 (rev. 1898). Karta öfver köpingen Lysekil – med särskild hänsyn till Lysekils Vänners anläggningar.

Knapp, Ted. 2005. Längs kusten i Bohuslän. Skrönor och fakta för båtfarare och andra.

Landsarkivet Göteborg, Lysekil, Rådhusrätten och magistraten. Uppbuds- och lagfartsprotokoll 1916–1920 samt Ägoförteckning Lysekils stad, 1910–1920.

Länsstyrelsen, 1982. Beslut. Förklarande av Stångehuvudsområdet i Lysekils kommun som naturreservat (Se länsstyrelsens reservatsbeslut)

Länsstyrelsen, 1979. Natur i Göteborgs och Bohus län, Norra och mellersta delen, Del 1.

Länsstyrelsen, Naturreservat i Göteborgs och Bohus län, senaste uppl.

Molander, Bengt, 1972–1973. Stångehuvud och dess flora, Vikarvets årsbok.

Nycander, Fredrik, 1934. Bohuslandia Hembygdsskrifter, VII Havsnäset – Litet om Lysekil.

Nørregard, E. M. 1911. Oversigt over naturlige Bygningssten, anvendte i København. Medd. fra Dansk geol. Forening. Nr. 17. Kbhvn.

Retzius, Gustaf, 1933. Biografiska anteckningar och minnen, del I, Uppsala.

Rådström, Anne Marie, Balneologen Curman i Lysekil. Ingår i: Bohuskust. Svenska Turistföreningens Årsbok 1992

Sandell, Arvid, artiklar i Lysekilsposten. 1991-08-22, 1992-03-26, 1993-01-28, 1994-07-27, 1995-01-09.

Wall, Anna, 1926. Vad fru Calla Curman berättar ur sitt liv, Kampen för klipporna, Hemma – tidning för hemmet och familjen, Nr 7.