Grovkornigt granitstycke
på Stora Testholmen

 

Graniten på Stora Testholmen är av en grovkornig typ som delvis liknar Stångehuvudgraniten. Den typ som finns på Stångehuvud är dock rödare och ansågs under den period då stenbrytning pågick vara av bättre kvalitet än graniten på Stora Testholmen.

Tillbaka