Invigning av minnesstenen över Calla Curman

- Stångehuvuds räddare - 26 augusti 1997

Läs artikel ur Lysekilsposten 27 augusti 1997 här.

Minnesstenen över Calla Curman invigdes den 26 augusti 1997 i närvaro av representanter för
släkten Curman, Kungliga Vetenskapsakademien och Lysekils kommun.

 

Bengt Hamdahl (1923-2001), Kungliga Vetenskapsakademien, dåvarande ordföranden i Carl och Calla Curmans stiftelse, talade vid invigningen av minnesstenen i augusti 1997.

 

Foto 26 augusti 1997. Fr.v. systrarna Birgitta Löfström, Anne-Cathrine von Koch, Christina Heyman, samtliga tre barnbarn till Calla Curman, bakom dem dåvarande ordföranden i styrelsen för Carl och Calla Curmans stiftelse Bengt Hamdahl, dåvarande tillsyningsman Tore Engelbrektsson, kommunens dåvarande representant i stiftelsen Uno Qvillberg, dåvarande ordföranden i AB Curmans Villor AB Allan Ekström och längst till höger dåvarande ombudet i Curman-stiftelsen, Ragnar Bergman.