Utsikt från Valhall                

Se sommarmotiv

Utsikt mot  Fyrhuset i nordväst. Hela bergspartiet som ses på bilden var förskonat från stenbrytning och man kan här se flera intressanta spår av den senaste nedisningen i de mjukt rundade bergen . Till vänster om fyrhuset ses exempelvis en rundhäll med tvärt avhuggen kant på vänstra sidan. 

Tillbaka