Brunalger

vid Stångehuvud

Till alger i strandzonen

Till klippstränder

Blåstång

Blåstång är en vanlig brunalgsart i det översta vattenlagret vid Stångehuvuds klippstränder. Den är flerårig och klarar såväl kraftig vågexponering som mer skyddade miljöer. Arten har typiska flytblåsor som innehåller luft och sitter i par (klicka på bilden för att se exempel på blåsor i par). De så kallade bålflikarna (som liknar blad) har en tydlig ljusare mittnerv. Exemplaren på bilden är fertila. I toppen av flera av bålflikarna sitter de knottriga och förtjockade könsorganen.

 

Blåstång med fertila bålflikar.

Knöltång

Knöltång är en annan vanlig flerårig brunalgsart vid bland annat Kramkistesund på Stångehuvud, från vattenytan och ned till omkring två meters djup. Denna tångart blir vanligen från några decimeter upp till cirka en meter lång. Den lever på klippor där vattenomsättningen är god, men där den samtidigt är skyddad från riktigt kraftiga vågor. Arten är försedd med ganska stora flytblåsor. Till skillnad från blåstång sitter flytblåsorna inte i par.

 

Knöltång har större flytblåsor än blåstång. De sitter inte i par som hos blåstång.

En nykomling i algfloran vid Stångehuvud är sargassosnärja.