Alger i strandzonen

vid Stångehuvud

 

Till Klippstränder och strandzon

Till startsidan

 

I vattnets strandnära zon vid både klipp- och blockstränder runt Stångehuvud avtecknar sig flera olika alger i och under vattenytan. Överst hittar man flera arter av grönalger. Brunalger finns också nära ytan i den algzonering som framträder här. Enstaka rödalger kan ses i zonen närmast vattenytan, men de flesta rödalger håller till på större djup.

Läs mer om
några exempel på
olika arter av alger.

Klippstrand med algzonering vid Kramkistesund.
Grönalger Brunalger

Rödalger