Rödalger

vid Stångehuvud

Till alger i strandzonen

Till klippstränder


Rödalger finns från ytan och flera tiotals meter ned. Dessa arter använder sig av de våglängder av ljuset som når längst ned i vattnet. De absorberar grönt ljus och reflekterar det rödaktiga.

 

Rödslick (Polysiphonia)

Rödslick blir uppemot ett par decimeter lång. Denna ettåriga rödalg kan förekomma ända ned till cirka 20 meters djup. Släktet ses ofta även i de ytliga vattenlagren och växer på klippor och stenar, men även på grövre alger som knöltång och blåstång. Typiskt för rödslick är de mycket fint förgrenade, kraftigt mörkröda skotten. Flera svårbestämda närstående arter finns inom släktet.

 

Rödslick växer ofta på andra grövre alger även nära ytan. Här ses den bland knöl- och blåstång.