Näverkärr längst ut på Härnäset

Längst ut på Härnäset i Lysekils kommun ligger naturreservatet Näverkärr. Området har flera likheter med Stångehuvud-reservatet, dels genom att det ligger längst västerut på ett näs i Lysekils kommun, dels genom att det blev skyddat på privat initiativ, där ägarna till gården, familjen Benjour, fick stöd av professor Magnus Fries, barnbarn till Stångehuvuds räddare Calla Curman. Näverkärr är också, likt Stångehuvud, ett av Bohusläns vackraste naturreservat.

Näverkärr blev fridlyst 1964, efter att ett avtal togs fram mellan gårdens ägare och nybildade Stiftelsen för västsvenska friluftsområden, nuvarande Västkuststiftelsen. 

Läs mer: 

Informationstavla om Näverkärr

Hotet mot Storskogen

Vandring i Näverkärrs Storskog

Västkuststiftelsens broschyr om Näverkärr

Länsstyrelsens information om Näverkärr

 

Tillbaka till Stångehuvuds hemsida